Onze sponsors

Naast de financiële bijdrage van onze hoofdfinanciers ontvangt Stichting Wegwijzer bij kanker ook ondersteuning van sponsors. 

U leest hieronder meer over onze sponsors. 

Wilt u ons ook sponsoren? We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden, waarbij Win-Win het uitgangspunt is.

Neem contact op met: contact@wegwijzerbijkanker.nl 

Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland (HZW)

Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland (HZW) vertegenwoordigt de huisartsen uit Zaanstreek en Waterland.

Onder de paraplu van HZW vallen:

Huisartsenposten Zaanstreek Waterland (HAP)
De HAP is er alleen voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot je naar je eigen huisarts of zijn vervanger kunt gaan. Er is een huisartsenpost in het Dijklander Ziekenhuis (Purmerend) en een in het Zaans Medisch Centrum (Zaandam). Er is een aparte website voor patiënten over de Huisartsenposten Zaanstreek Waterland: www.huisartsenposten.nl.

Samen Eerstelijns Zorg (HZW SEZ)
Hier ligt de focus op ondersteuning van de huisartsenpraktijken voor de ketenzorg.

www.hzwhuisartsenzorg.nl 

IPSO - Centra voor leven met en na kanker

Bij de 81 IPSO centra die ons land telt, kunnen mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben terecht voor een goed gesprek, ontspanning (van schilderen tot yoga) of begeleiding. Dit zijn (ex)patiënten, naasten en nabestaanden. De motivatie om deze mensen bij te staan, is enorm. Onze 4500 vrijwilligers zijn intrinsiek gedreven.

Onze mensen zijn vanuit hun hart een IPSO centrum begonnen. Bijvoorbeeld omdat ze zelf geconfronteerd zijn met kanker en een plek misten om te reflecteren en even te ontsnappen aan de medische molen.

www.ipso.nl

WelzijnWonenPlus

WelzijnWonenPlus ondersteunt zelfstandig wonende ouderen en mensen in een kwetsbare situatie bij praktische of sociale hulpvragen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven functioneren en de eigen regie behouden.

Wij geloven in een samenleving waarin mensen elkaar helpen. Wij brengen mensen in beweging. Vanuit onze kennis en ervaring zijn wij de verbinding tussen inwoners en organisaties.

Onze organisatie bestaat uit 24 professionals en ruim 785 vrijwilligers uit de directe woonomgeving. Wij weten wat er speelt op lokaal en regionaal niveau en zijn actief betrokken bij vrijwilligersnetwerken en samenwerkingspartijen zoals gemeenten, woningbouwcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties.

www.welzijnwonenplus.nl 

© 2024 Stichting Wegwijzer bij kanker - Powered by Maatos